You are here: Home တအာင္း ေတာ္လွန္းေရးသမိုင္း

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး

တပ္မ ၈၈ မွ ရြာသားတစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃)ရက္ မြန္းလြဲ ၁၁း၀၀ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုမိန္းေက်းရြာမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္႔မာတပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ က အသက္ (၄၅) ႏွစ္ေက်ာ္ ဟိုမိန္းရြာသား ကြန္ေမာင္ေက်ာ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွက...

သိႏီၷၿမိဳ႕၊ အထ (၂) ၆၉ တပ္ေက်ာင္းမွာ အသက္ ၅ ႏွစ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး သားမယား ျပဳက်င့္ခံရ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၃၁) ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆) ရက္ မြန္းလြဲပိုင္း ၁း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ သိႏီၷၿမိဳ႕၊ အထ (၂)၆၉ တပ္ေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းေစာင့္ ဦး၀င္းညြန္႔က ေကာင္းလက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာင္းေလာက္ေစာက္ ေက်းရြာေန  အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ ေလြး….. ကို မုန္႔ႏ...

လားရွဳိးခရုိင္တရားရုံးတြင္ အမွန္တရားဘက္ကုိ ရပ္တည္ေပးသည့္ တရားသူႀကီးေပၚလာၿပီ

ဧၿပီလ ၁ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မတရားဖမ္းဆီးခံရေသာ တအာင္းလူငယ္ မုိင္းညီေအးအား လားရွဳိးခရုိင္တရားရုံး၊ ခရုိင္တရားသူႀကီး ေဒၚခင္စန္းျမင့္မွ ျပည္သူႏွင့္ အမွန္တရားဘက္ကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရပ္တည္ကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လႊတ္ေပးခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္ဆင္းမွဳေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္မိဘျပည္သူမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း PSLF/TNLA လွဳပ္ရွားနယ္ေျမသုိ႔ စစ္အင္အား အဆမတန္း ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ထုိးစစ္ဆင္းမွဳေၾကာင့္ TNLA ႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားကာ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဖက္ကာႏွင့္ မုိင္းယုေလးတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ တအာင...

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံရြာသားကုိ ရက္စက္စြာ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၃၃၊ ၉၉ တုိ႔မွ အျပစ္မဲ့ရြာသား တားကူန္ေစာကုိ TNLA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ရက္စက္စြာ ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားေရးလွဳပ္ရွားမွဳသမုိင္း

 

ပေလာင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ပေလာင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ၁၉၅၆-ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ပိုင္ေစာ္ ဘြားၾကီးစပ္ခြန္ပန္းစိန္က ဦေဆာင္၍ အဖြဲ႕့ခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းကို ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပေလာင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ညီညြတ္ေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အက်င့္၀တၱရား ျပဳျပင္ေရး၊ၾကီး ပြားေရး ပညာေရး၊က်န္းမာေရးတို ့ျဖစ္သည္။ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏လုပ္ငန္းစဥ္မွာ (၁)ပေလာင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးမ်ားတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (၂)လူတို႔၏အဓိက သိအပ္ေသာက်င့္၀တ္ ၀တၱရားမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း (၃) စိတ္ဓါတ္၊အက်င့္ စာရိတၱႏွင့္ အျပဳအမွဳ က်င့္၀တၱရားသုံးပါး ျပဳျပင္ေပးျခင္း (၄)တုိင္းသူျပည္သားတို႔၏ၾကီးပြားရာ ၾကီးပြားေၾကာင္းနည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ (၅)ပကတိ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိေစရန္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္း ကိုသင္ၾကားေပးျခင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တည္ရာဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ တြင္ထားရွိျပီး ဗဟိုဌာနခြဲ၊ဌာနခြဲစသည္တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔ စည္းထားရွိခဲ့သည္။ အဖ႔ြဲခ်ဳပ္၏ပေလာင္အမ်ိဳးသားဟူသည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ပေလာင္၊ ၀၊ လြယ္လ၊ ယင္းနက္၊ ေတာင္သူတို ့ပါ၀င္ဖြဲ ့စည္းထားသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီစစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္း အဖြဲ႔မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတို႔ ဖ်က္သိမ္းခံၾကရရာပေလာင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖ႔ြဲ ခ်ဳပ္သည္လည္း ၁၉၆၄-ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသည္။

Read more...
 

Interviews


40th Anniversary of Ta'ang Culture and Literature Day
 

Links