You are here: Home STATEMENTS “ပိုက္လိုင္းအိပ္မက္ဆိုး” ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္လင္းအုပ္စု မန္လန္းေက်း႐ြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေန တင္ျပျခင္း

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္လင္းေက်း႐ြာအုပ္စု မန္လန္းေက်း႐ြာတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLAတို႔ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ စတင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ ပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား ရမ္းတမ္းပတ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၂ဦး ပြဲခ်င္းျပီး ေသဆုံး၊ ၁ဦး ဒဏ္ရာရ

ဇြန္လ ၂၆ရက္ ၂၀၁ရ ခုႏွစ္ မြန္းလႊဲ ၁၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္အတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ အေျခစိုက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ  ရမ္းတမ္း ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရြာတြင္း လက္နက္ႀကီးမ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲကာ ပိန္းဟြယ္႐ြာသား ၂ဦး ပြဲခ်င္း ေသဆုံးၿပီး ၁ ဦး ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း ေဒသခံ...

ျမန္မာတပ္မေတာ္ မွ ႐ြာသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး ရိုက္ႏွက္ စစ္ေဆး

ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္လင္းေက်း႐ြာအုပ္စု မန္လန္းေက်း႐ြာတြင္ ေနာင္ခ်ိဳ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ ၁၁၅ သည္ ႐ြာ ဥကၠဌ ႏွင့္ ႐ြာလူငယ္ ၅ဦးကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္ တြင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး စစ္...

ေတာင္ပိုင္း စစ္တပ္ RCSS/SSA မွ ႐ြားသားတစ္ဦး ရိုက္ႏွပ္ဖမ္းဆီး

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္ေျပးအုပ္စု၊ ပန္ေလာေက်း႐ြာေန အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ဦးအိုက္က်မ္ ဘ (ဦးညမ္နိုင္) မိ (ေဒၚေအးအမ္) ကို RCSS အဖြဲ႕မွ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ရိုက္ႏွပ္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

တပ္မေတာ္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႐ြာသား တစ္ဦးေသးဆုံးၿပီး ၃ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရ

၂ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းေခေက်း႐ြာႏွင့္ ပန္စံေက်း႐ြာ အၾကား မနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ ႏွင့္ တအာင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း ၅၇၁ တို႔ ျပင္ထန္းစြာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင့္ သိရွိရ ပါသည္။

“ပိုက္လိုင္းအိပ္မက္ဆိုး” ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

E-mail Print PDF
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစုံဖတ္ႏိူင္ရန္  ျမန္မာအဂၤလိပ္၊ ထုိ္င္းတရုတ္
 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၇ ရက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

 ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ တအာင္းျပည္သူမ်ားသည္  ေနာက္ဆက္တြဲေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႕မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ခံစားေနရျခင္း

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အစည္းအရုံး (TSYO) သည္ “ပိုက္လိုင္းအိပ္မက္ဆိုး”ဟု အမည္ရေသာ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ယေန႕ထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သယ္ယူပိုု႕ေဆာင္ေပးမည့္  ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚ သတ္ေရာက္မႈရိွေစသည့္ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းမႈ၊ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈ၊ ပိုက္လိုင္းတည္ေနရာ တေလွ်ာက္ စစ္အင္အားပိုခ်ထားမႈမ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။

ထို႕အျပင္ အစီရင္ခံစာသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရြာေပါင္း ၅၁ ရြာအတြင္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းအတြက္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ၾကေသာ အစိုးရစစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚျပထားသည္။ ေဒသတြင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးရန္၊ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးေပးရန္ အစိုးရသည္ ေနာက္ထပ္စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားခဲ့ရာ စစ္စခန္း ၂၆ခုမွ တပ္စိပ္တပ္ခြဲ တိုးမ်ားလာခဲ့သည္။ ပိုက္လိုင္းသြားရာလမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ထိစပ္ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တို႕အၾကား တိုက္ပြဲ မ်ား ေန႕စဥ္နဲ ့အမွ် ျဖစ္ေပၚေနၿပီး နမၼတူ၊ မန္တုံ ႏွင့္ နမ့္ခမ္းေဒသမ်ားတြင္ တအာင္း (ပေလာင္) ဒုကၡသည္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခိုလံႈေနထိုင္ေနသည္။

“ျမန္မာအစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဖၚေဆာင္ေနပါတယ္လို႕ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက ယံုၾကည္ေနသည့္တိုင္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြအထိ မေရာက္ေသးဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့နွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္ စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႕တဲ့ေဒသေတြဆီကိုပဲ။ အဲဒီေဒသေတြမွာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား တိုက္ပြဲေတြ ပိုျပင္းလာေနတယ္။ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈေတြရိွေနတယ္။” ဟု  TSYO အဖြဲ႕၀င္တဦးျဖစ္သူ မိုင္းေအဲမ္းညိဴ၀္း က ေျပာဆိုသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားေရနံကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာေရနံနွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့လုပ္ငန္းတို႕သည္ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္ေနထိုင္ေနေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ၎စီမံကိန္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရခ်ိန္တြင္ အစုိးရသည္ လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂၉  ဘီလီယံ ၀င္ေငြရမည္။

 “အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕ ဒီစီမံကိန္းအတြက္တာ၀န္ခံရမွာျဖစ္တယ္။ ေဒသခံျပည္သူေတြ အေပၚသက္ေရာက္မႈေတြ၊ စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႕မႈေတြ၊ ပုိက္လိုင္းတေလွ်ာက္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံသားေတြေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူလုအေပၚ မလံုၿခံဳမႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚမွာျဖစ္ပါတယ္။  ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္လုိအက်ိဳးအျမတ္မွ မရိွတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါကိုရပ္ဆိုင္းရပါမယ္။” ဟု TSYO ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေလြးပုိ;ရိန္းက ေျပာဆိုသည္။

ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းအား ရပ္ဆိုင္းရန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ စစ္တပ္မ်ား ရုပ္သိမ္းေပးရန္၊ ျပည္နယ္အတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဖၚေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တဆင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ မူလဇစ္ျမစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ TSYOမွ အစိုးရအား အႀကံျပဳေတာင္းဆိုလုိက္ပါသည္။

အေသးစိတ္ သိလိုပါက ေမးျမန္ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္
    မိုင္ေအာင္ကို    (+66) 080 118 4479
    ေလြးပုိ;ရိန္း       (+66) 080 057 0720
    မိုင္းေအဲမ္းညိဴ၀္း (+66) 085 2711 769

Last Updated ( Wednesday, 07 November 2012 13:00 )  

Interviews


40th Anniversary of Ta'ang Culture and Literature Day
 

Links